.....:o) VÍTEJTE !

.....:o) VÍTEJTE !

úterý 11. února 2014

3. RADA PRO ŽIVOT Z ROKU 1923

UČ SE ODŘÍKATI V PŘÍJEMNÉ FORMĚ
Je možno splniti cizí přání, je-li k tomu příležitost a tu obyčejně ani nezáleží na tom, jak se toto "ano" vysloví,když se zrovna nechce dávat najevo, že se to činí nerado, než i tak svolení je často vítáno.
Hůře je  říci"ne", aby nevznikla nevůle nebo nepřátelství. A přece je to často nutné nejen v náš prospěch, ale i často v prospěch žadatele.
Je nutno naučiti se takovému odříkání, tak aby odmítnutý pochopil jeho nutnost a byl pesvědčen o našem dobrém smýšlení. Není správné ani dobré, aby odmítnutý slyšel jen holé"ne!" I když není tím potěšen, slyší třeba i v jakémsi podvědomí vedlejší, lahodnější tóny a ty jej později upokojí.

Kurz asertivity z roku 1923..?