.....:o) VÍTEJTE !

.....:o) VÍTEJTE !

neděle 16. února 2014

5.RADA DO ŽIVOTA Z ROKU 1923

NECHCEŠ-LI POZDRAVOVATI ZDVOŘILE, NEPOZDRAVUJ RADĚJI VŮBEC.


Pozdrav je projev vážnosti, nebo má jim aspoň býti. Nedbalý pozdrav nebo nedbalé poděkování za pozdrav je v odporu s povahou věci a je trapný pozdravenému, zvlášť není-li sám.
Nevážíme-li si někoho, nedávejme mu toho najevo ledabylým pozdravem, raději nezdravme vůbec. To uráží méně nežli opovržlivý pozdrav.
Tyto zásady měly by býti zvláště dětem vštěpovány. To však je s úspěchem možno jen tehdy, když se před nimi nemluví špatně o nepřítomných známých. Dítě, jež potká někoho, o němž se tak mluvilo, nenajde nikdy správnou formu pro svůj pozdrav.