.....:o) VÍTEJTE !

.....:o) VÍTEJTE !

čtvrtek 22. května 2014

OLYMPIJSKÉ STŘÍPKY

Každoročně naše škola pořádá velikou dvoudenní akci- Netradiční zámeckou olympiádu. Letos už po šesté. Není to žádná malá akce..naše škola má skoro 400 žáků. Každý rok je jiné téma pro týmy..Letos to byly pohádkové a filmové postavy..
Celkem je sestaveno 36 týmů po cca 11 žácích..Každý tým má svého vedoucího a ve čtvrtek se připravují týmové vlajky a trička..navečer je pak slavnostní zahájení našich olympijských her. Je to vždycky dojemné..hraje úžasná hudba, přicházejí bohyně, přináší se oheň a zapaluje..všichni žáci nastupují v družstvech už v tričkách, vpředu vlajkonoši..pak tým rozhodčích, což jsou všichni vyučující... je nás pomalu plné nádvoří..kolem dokola rodiče..
Zítra všechny čeká olympijské soutěžení v netradičních disciplínách..vždycky si to děti úžasně užijí... Je to náročné, ale stojí to za to:o)

pár fotek.. ukázka triček některých týmů
a vlajek
naše bohyně
vlajka a zapalování ohně
naši rozhodčí
Na nádvoří jako doprovodný program probíhají vystoupení mažoretek i gymnastického oddílu

toto je část dětí mého týmu..
jsme černokněžníci

tak zítra nám držte palce, 
ať neprší a ať si to všichni užijeme..
já to všem dětem moc přeji...
Pro zajímavost:

Olympijský slib přednáší sportovec a rozhodčí v průběhu zahajovacího ceremoniálu olympijských her.
Sportovec z pořadatelské země drží cíp olympijské vlajky a přednáší slova slibu:
Jménem všech závodníků slibuji, že vystoupíme na olympijských hrách jako čestní soupeři, poslušni pravidel, která je řídí, za sport bez dopingu a drog, v rytířském duchu pro slávu sportu a čest našich družstev.
Rozhodčí, také z pořadatelské země, slibuje podobným způsobem s cípem olympijské vlajky v ruce:
Jménem všech rozhodčích a činovníků slibuji, že na těchto olympijských hrách splníme nám uložené úkoly ve vší nestrannosti, s úctou k řádům a věrni zásadám sportovního ducha.
Olympijský slib napsal baron Pierre de Coubertin a poprvé zazněl na slavnostním zahájení letních olympijských her 1920 v Antverpách. Text olympijského slibu se v průběhu let mírně měnil, desetibojař Victor Boin v roce 1920 říkal:
Přísaháme. Zúčastníme se těchto olympijských her v rytířském duchu, pro čest naší země a slávu sportu.
Později bylo slovo "přísaháme" zaměněno za "slibujeme" a "země" za "družstvo". Část týkající se dopingu byla doplněna až pro Letní olympijské hry 2000.
Rozhodčí skládali první slib na letních olympijských hrách 1972 v Mnichově.

Náš slib: 
Jménem všech trenérů a dalších členů doprovodu závodníků slibuji, že se zcela zavazujeme podporovat a dodržovat zásady sportovního ducha a hry fair play v souladu se základními principy olympismu.
čerpáno z Wikipedie