sobota 6. ledna 2018

K+M+B 2018

Nejsem na chalupě, 
tak je neuvidím naživo.
Alespoň jsem si alespoň vystavila 
Citace z Wikipedie:
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B s udáním letopočtu. V Čechách obvykle K+M+B. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu. A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku..

Přála bych si požehnání nejen mého bytu,
ale i všech mých blízkých 
a v tomto čase i mému milovanému pracovišti.
Samozřejmě i těm vašim domům, bytům ...
...
Mějte krásnou sobotu
a prožijte příjemný víkend..
Inka
💓

Okomentovat