úterý 6. prosince 2016

DOBRODRUŽNÁ MATEMATIKA


v pátek jsme se  zúčastnili pěkného programu, které pořádá Besedárium pro žáky 3. a 4. tříd.
A vřele tento zážitkový program doporučuji. Jedna z opravdu povedených akcí!
Cituji z jejich stránek.
Program klade důraz na interakci a přímou spolupráci s dětmi. Odehrává se v prostoru mimo třídu, tedy v tělocvičně, družině nebo venku, aby si děti celý program nespojovaly s výukou, ale aby jim získaná zkušenost poskytla představu o praktickém využití matematiky.

Během programu se děti zúčastní dobrodružné výpravy, během které se budou muset vypořádat s praktickými záležitostmi, jako je rozbor amtosféry planet, příprava letu a jeho správné načasování, řešení krizové situace během letu (porucha dat, pláště lodi a jiné) a je docela klidně možné, že se setkají i s mimozemšťany. 

Všechny tyto úkony jsou cílené na využití aritmetiky (sčítání, odčítání, násobení), geometrie (práce s tvary, poznávání rovinné geometrie i 3d objektů, tvorba a přeměna tvarů, práce s obsahem a obvodem). Součástí programu jsou slovní úlohy, strategické plánování, využití kombinatoriky a pravděpodobnostních jevů. V prvcích Hejného metody se soustředí na jiná prostředí, než program pro 1. a 2. třídy, pracuje např. s vývojovými diagramy, geodeskami, výstavištěm a dalšími. 

Program využívá prvků dramatické výchovy, imaginace, sociální výchovy a neopomíná mezipředmětové vztahy, tj. technické vzdělávání (rozvoj slovní zásoby), člověk a jeho svět (enviromentální výchova, vesmír, Sluneční soustava, atp.).


Více zde: http://www.besedarium.cz/products/dobrodruzna-matematika-houstone-mame-problem-interaktivni-program-pro-zaky-3-a-4-trid/Děti se ani chvíli nenudily.
90 minut naplněných zábavnou matematikou.
Potrápily si své hlavičky
 a nebyl jediný, kdo by se nebavil.
A tady pár fotografií z akce..Pár slovy vystihnout tuto akci?
Zápal!
Aktivita!
Nadšení!

Přeji Vám všem příjemný večer
a já jdu pokračovat v pečení:o).
Inka
💓13 komentářů:

Děkuji za Vaše milé komentáře a za Váš čas.