.....:o) VÍTEJTE !

.....:o) VÍTEJTE !

pondělí 17. února 2014

6. RADA DO ŽIVOTA Z ROKU 1923


NEPODEZŘÍVEJ,NEMÁŠ-LI URČITÉ PŘÍČINY.

V domácnosti se leckdy něco přehřší, ani není jisto, jestli se to ztratilo nebo "někde" dobře schovalo na jiné místo, nežli na místo obvyklé(říkáme, že se to založilo, neboť se zapomnělo, kam se to uložilo)- ale na tyto případy mnozí lidé nemyslí  a jsou ihned hotoví s úsudkem, že věc byla ukradena.
Hůře ještě, jestli ten, kdo je zhusta nakloněn k tomuto úsudku, hned také podezřívá určitou osobu: " Je to ukradeno a nikdo toho jiný nemohl ukrásti nežliX"
Ještě dobře, když tuto přenáhlenost odnese jne mravní kocovinou, jestliže pohřešovaný předmět přece najednou se najde. Hůře je, nenajde-li se a podezřívavý si vezme věc k srdci a ublíží si nebo odhodlá se k žalobě a podezřívající je odsouzen.
Proto buďte opatrní a rozvážní ve svém úsudku!